Algemene voorwaarden & Regelementen

Algemene voorwaarden en regelementen Dierfysiotherapie Femke

Dierfysiotherapie Femke voor humaan- en dierenfysiotherapeutisch consult, gevestigd aan de Molenakkers 4 5761 BT Bakel, maakt gebruik van algemene voorwaarden en regelementen. Wanneer een dienst verleend wordt tussen Dierfysiotherapie Femke enerzijds en de klant anderzijds zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.  

Humaan- en dierfysiotherapie

Het beroep fysiotherapie, zowel humaan als dier, is wettelijk beschermd. Humaan fysiotherapeuten staan geregistreerd bij het BIG-register en dierfysiotherapeuten staan geregistreerd bij het CIBG-register. Fysiotherapeuten die hierbij aangesloten zijn hebben alle opleidingen succesvol afgerond en zijn bevoegd het vak te beoefenen. Dierfysiotherapie Femke staat geregistreerd in beide registers. Tevens zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF (humaan fysiotherapie) en NVFD (dierfysiotherapie). Door ‘up to date’ te blijven, middels het volgen van cursussen en opleidingen, voldoen wij aan de gestelde voorwaarden van verzekeraard.

Verwijzingen

Voor zowel humaan- als dierfysiotherapie geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) waardoor een verwijzing van de arts of specialist niet genoodzaakt is. Echter behandeld Dierfysiotherapie Femke alleen mensen of dieren wanneer het wettelijk verantwoord is. Dit houdt in dat mensen of dieren met afwijkende gezondheidsproblemen, koorts, onverklaarbare klachten/gewichtsverlies en dergelijk, shock ect niet behandeld worden wanneer zij op DTF komen. Mocht dit toch het geval zijn wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw arts of specialist.

Contracten en vergoedingen

Dierfysiotherapie Femke werkt contractvrij wat betekend dat wij geen contracten afgesloten hebben met zorgverzekeraars. Na een behandeling kunt u de factuur ontvangen die u zelf in dient te dienen bij uw zorgverzekeraar. Binnen de humane fysiotherapie wordt de behandeling door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, zowel met als zonder verwijzing van de arts. Voor de dierfysiotherapie zijn er inmiddels enkele verzekeringsmaatschappijen die de behandeling (gedeeltelijk) vergoeden, maar wel op verwijzing van uw dierenarts. Let op u bent zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken wat uw zorgverzekeraar vergoed! Tevens ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een vergoeding volledig bij uzelf.

Dier en locatie

Dieren dienen droog en schoon aangeleverd te worden. Klanten dienen een veilige en rustige omgeving aan te bieden om de diensten goed uit te kunnen voeren. Tevens dient er ruimte te zijn om het dier te monsteren op een harde en zachte boden. De klant of eigenaar wordt geacht aanwezig te zijn wanneer Dierfysiotherapie Femke diensten aan de klant verleent. Na een behandeling wordt geadviseerd het dier minimaal 10 minuten aan de hand te stappen. Voor het verver beloop van de training na een behandeling wordt voor de klant persoonlijk een plan opgesteld.

Tarieven

De diensten worden tegen betaling geleverd en zoals op de website beschreven rekent Dierfysiotherapie Femke een reiskosten vergoeding. Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Dierfysiotherapie Femke behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen.

Betalingen en facturering

Betalingen vinden bij voorkeur direct na de behandeling plaats. Dit is contant of via IDEAL mogelijk. Indien de klant een factuur wenst stellen wij deze op, die per mail toegezonden zal worden. De betaling dient door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Dierfysiotherapie Femke te worden voldaan. Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van de overschreden datum over het openstaand bedrag de wettelijke rente verschuldigd.  

Annuleringen

Geplande afspraken dienen 24 uur voor de afspraak telefonisch of via de mail geannuleerd te worden. Indien u binnen 24 uur de afspraak annuleert ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

Dierfysiotherapie Femke is voor de volgende items niet aansprakelijk:

–        Voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling.

–        Voor blessures of andere problematiek die zich voordoen tijdens of na een behandeling.

–        Voor lichamelijke- of gedragsveranderingen of andere problemen bij het dier die na een behandeling tot uiting komen.

–        Voor uitgevoerde handelingen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

–        Voor het slagen van het consult, zeker niet wanneer de klant zich niet aan de voorgeschreven adviezen houdt.

 Alle diensten van Dierfysiotherapie Femke geschieden op basis van eigen risico van de klant.

Dierfysiotherapie Femke

Femke Bouw

Contact gegevens

Ripseweg 40, Elsendorp

+ 31 6 302 720 60

info@dierfysiotherapie-femke.nl

Registers

BIG nummer: 79919071704

CIBG nummer: 666552

KVK nummer: 73845043

Betaal gegevens

Bank: NL20RABO0337247064

BTW: NL002205006B55

Copyright 2019 Dierfysiotherapie Femke – Alle rechten voorbehouden 

Algemene voorwaardenPrivacy statement