Privacy statement

Privacy statement Dierfysiotherapie Femke

Dierfysiotherapie Femke voor humaan- en dierfysiotherapeutische consult, gevestigd aan Ripseweg 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens weergegeven in deze privacyverklaring. Hierbij is de AVG wet en wet WGBO als uitgangspunt genomen.

Contactgegevens:
www.dierfysiotherapie-femke.nl
Ripseweg 40, Elsendorp
+31 6 302 720 60

Femke Bouw is medewerker humaan en dierenfysiotherapeut van Dierfysiotherapie Femke voor humaan- en dierfysiotherapeutische consult, zij is bereikbaar via info@dierfysiotherapie-femke.nl of +31 6 302 720 60.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dierfysiotherapie Femke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien of worden doorgegeven, hoe wij uw gegevens bewaren en hoelang en welke invloeden u hier zelf op heeft. Wanneer u persoonsgegevens van medewerkers van uw organisatie of bedrijf aan ons verstrekt bent volgens de geldige wetgeving verplicht uw medewerkers hierover op te hoogte te stellen en onze privacyverklaring te overhandigen.

Een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Zorgverzekeringsnummer
– Gegevens van uw dier zoals, naam, geboortedatum, chipnummer, zorgverzekeringsnummer ect.
– Gegevens van andere partijen zoals artsen en andere disciplines die van invloed zijn op het herstel van u en uw dier
– IP-adres (welke geanonimiseerd zijn), bezoekgegevens en cookies
– Persoonlijk contact via telefoon, brief/e-mail, contactformulier of social media

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Dierfysiotherapie Femke verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Dierfysiotherapie Femke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om wettelijke verplichtingen na te komen
– Om goede zorg te kunnen verlenen aan u of uw dier
– Met u contact op te kunnen nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Contact te kunnen leggen met andere dienstverleners die invloed hebben op het herstel van u of uw dier
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Dierfysiotherapie Femke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Het bewaartermijn is afhankelijk van de aard en de doeleinden waarvoor uw gegevens verwerkt worden, dit verschilt dus per doeleinden. Echter hanteren wij voor de meeste gegevens het bewaartermijn ‘tot uitschrijving’.

Delen met derden:
Dierfysiotherapie Femke verstrekt geen persoonsgegevens met derden, tenzij het noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies of dergelijke technieken die wij gebruiken:
Om u middels een gebruiksvriendelijke manier persoonlijke en relevante informatie te verstrekken maken wij gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies om o.a. onze site goed te laten functioneren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die echter geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies worden in het algemeen voor de duur van de browser sessie bewaard. Tevens kan uw IP-adress in de logbestanden van onze webserver worden opgeslagen als u gebruikt maakt van onze diensten. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of registreren. Wil u zich afmelden voor cookies kunt u dit doen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Tevens kunt u eerder opgeslagen informatie van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevenswerkwering in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierfysiotherapie Femke. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekend dat u het verzoek in kunt dienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar u of door u andere partij te sturen.
Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten verzoeken wij u contact op te nemen met Femke Bouw via info@dierfysiotherapie-femke.nl of +31 6 302 720 60. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens willen wij u er op attenderen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen wanneer wij ons niet of onvoldoende aan de privacyverklaring houden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
Dierfysiotherapie Femke neemt de bescherming van uw gegevens serieus door passende maatregelen te nemen om onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzingen, verlies, ongewenste openbaarmaking en misbruik tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of er misbruik van gemaakt wordt kunt u contact opnemen via info@dierfysiotherapie-femke.nl

Aanpassingen privacyverklaring:
Dierfysiotherapie Femke heeft ten allen tijden recht om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente verzie, welke geschreven is op 13 april 2019, vindt u terug op www.dierfysiotherapie-femke.nl

Dierfysiotherapie Femke

Femke Bouw

Contact gegevens

Ripseweg 40, Elsendorp

+ 31 6 302 720 60

info@dierfysiotherapie-femke.nl

Registers

BIG nummer: 79919071704

CIBG nummer: 666552

KVK nummer: 73845043

Betaal gegevens

Bank: NL20RABO0337247064

BTW: NL002205006B55

Copyright 2019 Dierfysiotherapie Femke – Alle rechten voorbehouden 

Algemene voorwaardenPrivacy statement